Onzekerheid: Herkenning, Nadelen, Tips, Omgang
08 oktober 2021 
3 min. leestijd

Onzekerheid: Herkenning, Nadelen, Tips, Omgang

Iedereen heeft wel eens last van onzekerheid. Ongeacht wie je bent of wat je doet. De ene persoon wat meer dan de andere. De onzekerheid van: “doe ik het wel goed, wat vinden anderen hiervan, kan ik dit wel enz.”. Deze onzekerheid is menselijk. Het is alleen aan jou hoe je ermee omgaat. Door geen aandacht aan deze onzekerheid te geven bestaat de kans dat je onzekerheid alleen maar groter wordt en je een negatief zelfbeeld ontwikkelt. Dit kan gevolgen hebben voor je gezondheid en welzijn.

Hoe herken ik onzekerheid?

Onzekerheid is een gevoel. Een gevoel wat je als vervelend ervaart. Belangrijk is om dit gevoel van onzekerheid aandacht te geven. Deze gevoelens worden vaak weggestopt. Doe maar net of er niks aan de hand is, want ik moet sterk blijven. Deze onzekerheid komt ergens vandaan. Door dit gevoel te onderkennen en te weten waar het vandaan komt, kun je bewust keuzes maken hoe hiermee om te gaan. De volgende punten zijn voorbeelden van onzekerheid:

  • Streven naar perfectie: niets aan het toeval overlaten, het verzamelen van oneindig veel informatie en deze verwerken totdat jij het gevoel hebt het perfect is.
  • Wat vinden anderen hiervan? Als ik dit doe, wat denken zij dan wel niet van me?
  • Kan ik dit wel? Ik heb hier de kwaliteiten toch niet voor. Anderen zijn daar veel beter in.
  • Jezelf vergelijken met anderen. Ik wil ook zo zijn als hem/haar. Dat is mijn grote voorbeeld. Kijk eens hoe goed hij/zij dit kan en wat hij/zij allemaal bezit.

Onzekerheid Herkenning, Nadelen, Tips, Omgang

Nadelen van onzekerheid

Onzekerheid kan een negatieve invloed hebben op je leven. Je voelt jezelf steeds kleiner worden en je eigenwaarde zakt naar het minimum. Door geen “nee” te zeggen, je grenzen niet aan te geven, sta je niet sterk in je schoenen. Je doet dingen voor anderen. Omdat dat in jouw ogen belangrijk is. Je luistert niet naar je gevoel en maakt jezelf klein en onzeker. Deze onzekerheid kan faalangst met zich meebrengen. Ik kan dit niet? Ik ben hier zo gespannen voor. Door deze onzekerheid gaan je resultaten naar beneden. Je hebt moeite om je beoogde doelen te behalen. 

Door niet naar dit gevoel te luisteren ga je het uit de weg en heeft het een negatieve invloed op wie jij bent en op hoe jij je voelt. Dit heeft zijn weerslag op je sociale omgeving. Je relaties worden hierdoor beïnvloed.

Tips tegen onzekerheid

Het is belangrijk om deze onzekerheid aan te pakken. Hierdoor zul je merken dat je sterker in je schoenen komt te staan, waardoor jij er mag zijn van jezelf. Ga onderzoeken waar deze onzekere gevoelens vandaan komen. Veelal zie je dat dit in de jeugd ontstaan is of door een heftige gebeurtenis in het leven. Het overlevingsmechanisme van jezelf klein maken heeft je op dat moment geholpen en is in je systeem gaan zitten. Op soortgelijke situaties reageer je op dezelfde manier. Door dit te onderzoeken en het gevoel te herkennen, creëer je voor jezelf ruimte om een bewuste keuze te maken hoe hier nu mee om wilt gaan.

onzekerheid-herkenning-nadelen-tips-omgang-2

Omgaan met onzekerheid

Ga onderzoeken waar deze onzekerheid vandaan komt. Vraag desnoods hulp van een goede coach die je in dit proces kan begeleiden. Het is belangrijk dat je het gaat borgen voor jezelf. De onzekerheid zal op blijven komen, het is aan jou hoe je hiermee omgaat. Door dit te borgen voor jezelf zul je merken dat het je steeds zekerder wordt. 

Sander van den Brandt - Coach Afhangen

Over de schrijver
Aangesloten coaches bij Afhangen.com delen hun persoonlijke verhaal en expertise in blogs. Door onder het artikel op de naam van de coach te klikken vind je verdere informatie over de auteur.
Reactie plaatsen